tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

ROK SZKOLNY 2021/2022

DYREKCJA SZKOŁY 

dyrektorBeata Czapla (klasy 1-3 + świetlica + biblioteka)

wicedyrektorDorota Niedbała (klasy 4-8 + sprawy wychowawcze)

wicedyrektor - Joanna Kurek (klasy 4-8 + pomoc pp)

PEDAGOG SZKOLNY 

- Iwona Bielicka

PSYCHOLOG 

- Agnieszka Satro

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- Elżbieta Kurek - wych. kl. 1a

- Bożena Wilkowska - wych. kl. 1b

- Joanna Fejstrowicz - wych 1c

- Dorota Kościuszko - Cienkowska - wych. kl. 2a 

- Monika Sieląg - wych. kl. 2b

- Agnieszka Bernecka- wych. kl. 2c  

- Renata Roman - wych. kl 3a

- Jolanta Terlecka - wych kl. 3b

- Monika Jeśkiewicz - wych. kl. 3c 

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII

- Anna Szymańska - 4a

- Beata Brzezińska - 4b

- Dorota Nawrot - 4c

- Agata Zglinicka - 5a

- Magdalena Chałat - 5b

- Anna Antkowiak - 5c

- Weronika Królik - 6a

- Agnieszka Kaproń - 6a

- Sylwia Kalicka - 7a

- Anna Szyntar - 7b

- Przemysław Pacynko - 7c

- Jolanta Drzewiecka - 7d

- Anna Lipiec - 7e

- Anna Kapustyńska - 8a

- Ewa Skok - 8b

- Renata Puławska - 8c

- Helena Pacynko - 8d

 JĘZYK POLSKI

- Anna Kapustyńska - kl. 4c, 5b, 8a, 8d 

- Danuta Kullass - kl. 4a, 5c, 8c

- Sylwia Kalicka - 7a, 7d, 8b

- Kamila Łukwska - 4b, 5a 

- Jarosław Zdun - 6a, 6b, 7b, 7c, 7e 

JĘZYK ANGIELSKI

- Magdalena Chałat - kl. 5b, 6a (grupa zaawansowana), 8a, 8b, 8d (grupa zaawansowana)

- Katarzyna Jarząbkowska - kl. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c 

-Anna Lipiec - kl. 7a, 7b, 7c (grupa średniozaawansowana), 7d, 7e

- Dorota Nawrot - kl. 4a, 4c, 5c (grupa zaawansowana), 6a (grupa średniozaawansowana), 8d (grupa średniozaawansowana)

JĘZYK NIEMIECKI

- Ewa Drela - kl. 7-8

MATEMATYKA

- Agnieszka Kaproń - kl. 4a, 4c, 6a, 6b, 7e

- Katarzyna Matusz - kl. 5b, 7b, 7c, 8a, 8d

- Ewa Skok - kl. 8b, 8c

- Agata Zglinicka - kl. 4b, 5a, 5c, 7d, 7e

HISTORIA

- Renata Puławska -

- Sylwia Czapska - 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7b, 7d, 7e

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ( WOS)

- Renata Puławska - 8a, 8b, 8c, 8d

PRZYRODA

-Anna Antkowiak- kl. 4b, 4c

- Jolanta Drzewiecka - kl. 4a

BIOLOGIA

- Anna Antkowiak - 5a, 5b, 5c, 6b, 7a, 7b, 7c, 8c, 8d

- Jolanta Drzewiecka - 6a, 7d, 7e, 8a, 8b

FIZYKA

- Jolanta Mazurek - kl. 7 - 8

CHEMIA

-Anna Antkowiak - kl. 7a

-Monika Suchowierska - Rachwalska  - kl. 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d

GEOGRAFIA

-Dorota Niedbała  - kl. 5b, 5c, 6a, 7a, 8a, 8b

-Paweł Segień - kl. 5a, 6b, 7b, 7c, 7d, 7e, 8c, 8d

PLASTYKA

- Beata Brzezińska - kl. 4b, 5a, 5b, 7c, 7d

- Anna Szymańska - kl. 4a, 4c, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 7e, 

TECHNIKA

-Anna Szymańska - kl. 4-6

MUZYKA

- Beata Brzezińska - kl. 4-7

INFORMATYKA

- Roman Stępniak - kl. 4-8

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

- Helena Pacynko - kl. 4c, 5a, 7c (dziewczęta), 8d (dziewczęta)

- Anna Szyntar - kl. 3a (basen), 7a+7b (chłopcy), 7d+7e (dziewczęta), 8a+8c (dziewczęta), 8b

- Grzegorz Dudek -  kl. 3b (basen), 4a, 5c (dziewczęta), 8d (chłopcy) 

- Przemysław Pacynko - kl. 4b, 6b, 7c (chłopcy), 7a+7b (dziewczęta), ŻAK

- Piotr Trepka - kl. 3c (basen), 5b, 5c (chłopcy), 7d+7e (chłopcy), 8a+8c (chłopcy) 

- Weronika Królik - kl. 6a

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

-Maria Biernacka - kl. 8a, 8b, 8c, 8d

DORADZTWO ZAWODOWE

-Izabela Stachura kl. 7-8 

Wychowanie do życia w rodzinie 

- Jolanta Drzewiecka - kl. 4-8

RELIGIA

-Bogumiła Gawrońska - kl. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c

- Kinga Pawłowska - kl. 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8c, 8d 

-Kamila Lenart - Rogala - kl. 5a, 5b, 8a, 8b 

ETYKA

- Jurand Barlik

ŚWIETLICA

- Beata Tyżaj

- Renata Kaczmarek

- Aleksandra Kuśmierska

-Weronika Królik

- Agnieszka Bernecka

- Agnieszka Wysocka

- Anna Lipiec

BIBLIOTEKA

- Agnieszka Łukasz

LOGOPEDIA 

- Joanna Kurek

- Anna Szymańska

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

- Izabela Nowak

- Agnieszka Nowak

- Gertuda Łucka 

- Alicja Korolewicz

- Dorota Przewłocka

- Izabela Stachura

- Bożena Wilkowska

- Agnieszka Wysocka

- Adriana Sztuba

- Monika Jaśkiewicz

- Monika Sieląg

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

- Izabela Nowak

- Gertruda Łucka 

- Agnieszka Kalinowska 

- Alicja Korolewicz 

- Renata Kaczmarek

- Monika Sieląg

- Monika Jaśkiewicz

- Edyta Szaraniec

- Izabela Stachura

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl