tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

ROK SZKOLNY 2023/2024

DYREKCJA SZKOŁY 

dyrektorBeata Czapla (klasy 1-3 - obszar edukacji, klasy 7-8 - obszar edukacji i obrzar wychowawczy + świetlica)

wicedyrektorDorota Niedbała (klasy 4-6 obszar edukacji i obszar wychowawczy + biblioteka)

wicedyrektor - Joanna Kurek (klasy 1-3 - obszar wychowawczy + klasy 1-8 pomoc psychologiczno - pedagogiczna + klasy 1-8 kształcenie specjalne)

PEDAGOG SZKOLNY 

- Iwona Bielicka

PSYCHOLOG 

- Paulina Sokalska

PEDAGOG SPECJALNY 

Izabela Nowak

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- Dorota Kościuszko - Cienkowska - wych. kl. 1a

- Monika Sieląg - wych. kl. 1b

- Agnieszka Bernecka - wych. kl. 1c

- Agnieszka Wysocka - wych. kl. 1 d

- Renata Roman - wych. kl. 2a

- Jolanta Terlecka - wych. kl. 2b

- Monika Jaśkiewicz - wych. kl. 2c

- Elżbieta Kurek - wych. kl. 3a 

- Bożena Wilkowska - wych. kl. 3b

- Joanna Fejstrowicz - wych. kl. 3c  

  

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII

- Anna Szyntar - 4a

- Przemysław Pacynko - 4b

- Marta Kowalczyk - 4c

- Anna Michalska - 5a

- Renata Puławska - 5b

- Magdalena Chałat - 5c

- Anna Szymańska - 6a

- Beata Brzezińska - 6b

- Dorota Nawrot - 6c

- Agata Zgnilicka - 7a

- Kamila Łukawska - 7b

- Anna Antkowiak- 7c

- Ewa Drela - 8a

- Agnieszka Kaproń - 8b

 

 JĘZYK POLSKI

- Anna Kapustyńska 

- Kamila Łukawska 

- Joanna Szybicka 

- Jarosław Zdun 

 

JĘZYK ANGIELSKI

- Magdalena Chałat 

- Anna Jarczyńska

- Katarzyna Jarząbkowska

- Marta Kowalczyk

- Anna Michalska

- Dorota Nawrot 

 

JĘZYK NIEMIECKI

- Ewa Drela 

 

MATEMATYKA

- Agnieszka Kaproń 

- Katarzyna Matusz 

- Agata Zglinicka 

 

HISTORIA

- Renata Puławska

- Joanna Szybicka 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (WOS)

- Agnieszka Dybza - Zienowicz

 

BIOLOGIA

- Anna Antkowiak  

- Jolanta Drzewiecka 

 

FIZYKA

- Paweł Gorczyński 

 

CHEMIA

- Marta Tomczyk

- Anna Antkowiak

 

GEOGRAFIA

- Dorota Niedbała

- Patrycja Łagoda

 

PLASTYKA

- Beata Brzezińska 

- Anna Szymańska 

 

TECHNIKA

- Anna Szymańska 

 

MUZYKA

- Beata Brzezińska 

 

INFORMATYKA

- Roman Stępniak 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

- Anna Szyntar 

- Katarzyna Koszykowska

- Grzegorz Dudek 

- Przemysław Pacynko 

- Piotr Trepka 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

- Maria Biernacka 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

- Renata Puławska 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

- Monika Sieląg 

 

RELIGIA

- Bogumiła Gawrońska 

- Kinga Pawłowska

 

ŚWIETLICA

- Beata Tyżaj

- Małgorzata Jaśkiewicz

- Paula Szczerba

- Kazimiera Wiczk

- Aleksandra Kobierska - Sokół

- Aleksandra Kuśmierska

 

BIBLIOTEKA

- Bożena Grzybowska

 

LOGOPEDIA 

- Joanna Kurek

- Anna Szymańska

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

- Katarzyna Kober

- Katarzyna Kopczyńska 

- Alicja Korolewicz

- Ewelina Kulawiak

- Gertruda Łucka

- Izabela Nowak

- Edyta Szaraniec

- Adriana Sztuba

- Daniel Szymański

- Anna Wiktorska

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE  

- Aleksandra Kobierska - Sokół 

 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl