tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

INSTRUKCJA DLA UCZNIA KLASY VI PRZYSTĘPUJĄCEGO DO SPRAWDZIANU OKE

 FORMY WYPOWIEDZI:

- INSTRUKCJE

- KARTKA POCZTOWA

- LIST

- NOTATKA

- OPIS

- OPOWIADANIE

- PRZEPIS

- SPRAWOZDANIE

- ZAPROSZENIE

- ŻYCZENIA

 

Karty pracy po diagnozie dla uczniów klas IV - plik pdf

Karty pracy po diagnozie dla uczniów klas VI - plik pdf

MATEMATYKA DLA SZÓSTOKLASISTY

DROGI SZÓSTOKLASISTO

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZED SPRAWDZIANEM SZÓSTOKLASISTY – MATEMATYKA

 Na sprawdzianie:

Czytaj dokładanie polecenia, nie spiesz się .

Nie zostawiaj miejsc – wszystkie obliczenia są punktowane, nie pisz samej odpowiedzi.

Sprawdź przynajmniej dwa razy czy zapisałeś odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ustal zawsze pomysł rozwiązania zadania.

Powtarzając materiał zwróć szczególną uwagę czy potrafisz:

- wykonywać działania w prawidłowej kolejności

- dzielić z resztą- podać kiedy liczba dzieli się przez 2, 3, 5, 6, 9, 10, 100, 1000

- podać przykład liczby pierwszej i złożonej

- podać zapis liczby w systemie rzymskim

- dodać, odjąć, mnożyć i dzielić liczby ujemne

- umieścić liczbę lub ułamek na osi liczbowej

- skracać i rozszerzać ułamki zwykłe

- zamienić liczbę mieszaną na ułamek zwykły lub odwrotnie

- sprowadzać ułamki zwykłe do wspólnego mianownika

-porównywać ułamki zwykłe i dziesiętne (większy, mniejszy, równe)

- dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić ułamki zwykłe i dziesiętne

- zapisać ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego

- zaokrąglić ułamek dziesiętny

- stosować wzór na obliczanie prędkości ( , V – prędkość, s- droga, t – czas)

- ułożyć i rozwiązać równanie z jedną niewiadomą

- uporządkować otrzymane dane i przedstawić je na diagramie

- zamieniać jednostki długości: metr, centymetr, milimetr, kilometr

- narysować prostą równoległą oraz prostopadłą

- rozróżniać i obliczać miarę kątów wierzchołkowych i przyległych

- podać nierówność trójkąta dla długości boków ( suma długości dwóch dowolnych boków musi być większa od długości trzeciego boku)

- podać ile wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta (), czworokąta ()

- obliczyć obwód wielokąta w sytuacji praktycznej (np. płot na działce, obszycie serwetki tasiemką itp.)

- obliczyć pole wielokąta – kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, trójkąt, trapez w sytuacji praktycznej

- rozróżnić koło od okręgu

- wskazać cięciwę , promień i średnicę

- stosować skalę

- rozpoznać – prostopadłościan, sześcian, ostrosłup, walec, stożek, kula

- obliczyć pole i objętość prostopadłościanu lub sześcianu

Zapamiętaj

Dobrze przygotowany do sprawdzianu uczeń potrafi:

Sprawnie wykonywać obliczenia na liczbach, ułamkach.

Mierzyć i obliczać długości, kąty, pola, objętość, czas, wagę w sytuacji praktycznej.

Posługiwać się planem i mapą.

Rozwiązywać zadania z zastosowaniem – obliczeń na liczbach, wzoru, równania z jedną niewiadomą.

Odczytywać informacje z wykresów i diagramów.

Powodzenia: Matematyczki SP 10

 

 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl