tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Nasza szkoła prowadzi wiele zajęć pozalekcyjnych poszerzających zainteresowania uczniów

i rozwijające ich wrodzone umiejętności.

 

Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

i to nie tylko dla uczniów klas IV - VIII, ale także dla uczniów klas I - III.

ZAPRASZAMY

na zajęcia pozlekcyjne w roku szkolnym 2019/2020 


Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/20

 Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe w roku szkolnym 2021/22

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl